Cần mua đất khu Vực Khai Quang (Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu), Trại Thủy diện tích từ 70m2 hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.