Diện tích 198m, mặt tiền 9m, thế đất cao đẹp, đường thông thoáng ô tô đi thoải mái, giáp ranh KCN đang làm cơ sở hạ tầng.