Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc trân trọng tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng  30 ô đất với tổng diện tích 3.111m2 khu vực đồng Bãi 2, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

I. Chi tiết tài sản:

1) Các thửa đất có 2 mặt tiền ( 03 thửa ):

_ Thửa  A1: diện tích 111m2, giá khởi điểm 6.250.000đ/m2, tiền hồ sơ tham gia 500.000đ, tiền đặt trước 120.000.000đ, tổng giá khởi điểm 639.750.000đ.

_ Thửa D20: diện tích 156 m2, giá khởi điểm 2.250.000/m2, tiền hồ sơ tham gia 200.000đ, tiền đặt trước 60.000.000đ, tổng giá khởi điểm 351.000.000đ.

_ Thửa A40: diện tích 144m2, giá khởi điểm 2.250.000/m2, tiền hồ sơ tham gia 200.000đ, tiền đặt trướcthửa 60.000.000đ, tổng giá khởi điểm 324.000.000đ.

2) Các thửa đất 1 mặt tiền ( 27 thửa):

            _ Thửa A02 -> A10 ( 9 thửa ): diện tích 100m2, giá khởi điểm 6.000.000đ/m2, tiền hồ sơ tham gia 500.000đ, tiền đặt trước 100.000.000đ, tổng giá khởi điểm 600.000.000đ.

            _ Thửa A31 -> A39 ( 9 thửa ): diện tích 100m2, giá khởi điểm 2.000.000đ/m2, tiền hồ sơ tham gia 100.000đ, tiền đặt trước 100.000.000đ, tổng giá khởi điểm 200.000.000đ.

            _ Thửa D11 -> D19 ( 9 thửa ): diện tích 100m2, giá khởi điểm 2.000.000đ/m2, tiền hồ sơ tham gia 100.000đ, tiền đặt trước 40.000.000đ, tổng giá khởi điểm 200.000.000đ.

– Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn lại (Trừ cuộc đấu giá không được tổ chức);Giá trúng đấu giá chưa bao gồm tiền cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định.

II. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức trong nước, hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam không phân biệt nơi cư trú có nhu cầu đều được tham gia đấu giá( Trừ trường hợp không được tham gia theo qui định pháp luật).

III.Thời gian bán hồ sơ và địa điểm bán hồ sơ:

3.1- Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018( thứ 6) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy và ngày chủ nhật).

3.2 – Địa điểm bán hồ sơ:

-Phòng Tài Nguyên & Môi Trường, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

            – UBND xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

            – Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

            IV. Thời gian đăng ký tham gia đấu giávà địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước:

4.1 Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018 tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy và ngày chủ nhật).

4.2Thời gian nộp tiền đặt trước: 20 tháng 04 năm 2018; (Thứ 6) trong giờ hành chính).

4.3Địa điểm nộp tiền đặt trước:Tại UBND xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch  hoặc Nộp vào tài khoản của công ty cổ phần TMDV bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc – tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc; Hoặc tài khoản: Ngân Hàng Đầu Tư ( BIDV) Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc;

V. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên.( Người tham gia đấu giá bỏ phiếu kín 01 lần trước thời điểm mở phiên đấu giá; Phiếu giá bắt buộc phải gửi qua đường bưu điện trong thời gian qui định theo thông báo và Quy chế đấu giá). Hạn cuối nhận phiếu trả giá 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018;

VI. Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

VII. Địa điểm nhận phiếu trả giá:

Phiếu trả giá gửi về: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

VIII. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018( Thứ 3) tại hội trường UBND xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch  – tỉnh Vĩnh Phúc.

IX. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:

Thời gian: Trong giờ hành chính sau hai ngày làm việc kể từ khi cuộc bán đấu giá kết thúc; –Địa điểm: Tại nơi khách hàng nộp tiền mua tài sản. Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.ĐT: 02113861970 /0912535999 /0985545999/ 01662545999 / 01272535999/01238634888.Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá.          

                       

                                                                                        TM. Công ty

                                                                                           Giám đốc

                                                                                    Nguyễn Văn Dương