can ban dat ơ vien du, thanh van, tam duong rọng 4,5m, sau 18m nhìn qua ao ra dưong quoc lọ 2c